098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

All About Hid Access Cards

All About Hid Access Cards

Rfid Access ControlThis editorial is being presented to deal with the current acquisition of encryption technologies item by the Veterans Administration to remedy the problem realized through the theft of a laptop computer containing 26 million veterans personal info. An try here is becoming made to "lock the barn doorway" so to communicate so that a second reduction of personal veterans' info does not occur.

This is but 1 example that expounds the worth of connecting with the correct locksmiths at the correct time. Though an after-the-fact solution is not the preferred intruder protection tactic, it is sometimes a reality of lifestyle. Knowing who to contact in the wee hours of the early morning is critical to peace of thoughts. For 24-hour industrial power security lock solutions, a leader in lock installation or re-keying will be at your office doorstep within minutes. Digital locks, hearth and stress hardware, access control, or lockout solutions are all accessible 24/7.

In addition to the Teslin paper and the butterfly pouches you get the shield key holographic overlay also. These are important to give your ID cards the rich expert appear. When you use the 9 Eagle hologram there will be three large eagles showing in the middle and there will be nine of them in complete. These are beautiful multi spectrum pictures that include value to your ID playing cards. In every of the ID card kits you purchase, you will have these holograms and you have a option of them.

There are resources for use of normal Home windows customers to keep secure their delicate information for each Home windows variations. These tools will offer the encryption procedure which will safe these personal files access control software RFID .

16. This screen displays a "start time" and an "stop time" that can be changed by clicking in the box and typing your desired time of granting access and time of denying access. This timeframe will not be tied to everybody. Only the individuals you will established it too.

A locksmith that works in an airport often offers with restricted important systems, high safety locks, exit alarms and access Control. Airports are extremely secured locations and these locks help make sure safety of all who journey and work in the airport. An airport locksmith might also function with stress bars, buzzer systems and door and frame repair. Of program they also do regular work of lock and secure restore and mail box lock repairs. But an airport locksmith isn't restricted to inside the airport. The numerous vehicles that are used at an airport, such as the airplanes, at occasions require services by a locksmith.

The add-ons, including drinking water, gasoline, electricity and the administration charges would arrive to about USD 150 to USD 200 for a standard condominium. Individuals may also think about long phrase stay at visitor homes for USD two hundred to USD 300 a month, cleansing and laundry integrated!

We will try to style a network that fulfills all the above said circumstances and effectively integrate in it a very good safety and encryption technique that prevents outdoors interference from any other undesired personality. For this we will use the newest and the most secure wireless safety methods like WEP encryption and security measures that offer a great high quality wireless access network to the desired customers in the university.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home All About Hid Access Cards