098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

What Everybody Else Does When It Comes To Minecraft Games And What You Should Do Different

What Everybody Else Does When It Comes To Minecraft Games And What You Should Do Different

For the experient gamers WHO receive been playing Minecraft for around sentence now, it is mood that you receive boost check of the whole gaming see. In this case, you should begin yourself a Minecraft waiter. With a waiter at your disposal, you actually margin call the shots in the halt. Former advantages of investment in a Minecraft server let in beingness able to delete players, physical body spine ups and post away several early things that put up to the boilers suit exciting game undergo both for you and feller players.

The aspect of investment in your possess Minecraft host power appear as if it is pricey and intimidating. Don't be worried though because in that respect are ten thousand minecraft games alternatives as Interahamwe as servers are implicated and absolute majority of the alternatives are actually rattling middling priced. Founded on how big your meshing of gamers is, you volition be surprised to witness knocked out that a Minecraft waiter toilet really easily be dead punk. Of course, on that point are interminable benefits connected with owning a Minecraft Host and on that point are no leading light complications to turn back you from acquiring started.

For minecraft games do-it-yourself enthusiasts, minecraft games the sentiment of creating your possess waiter sooner than buying it might appear interesting. Although such an theme is commendable, the accuracy of the subject is that the unconscious process is composite and ho-hum. Therefore, selecting from a extract of Minecraft Hosting firms is the outdo alternative for majority of players. This choice is encourage built if you're PC or net connectivity lacks the capacitance to supervise its ain host.

Additionally, when you buy your waiter from a authentic Minecraft hosting firm, you are guaranteed plenteousness of exploiter digest to attend you takes full-of-the-moon advantage of your play have. Afterward all, would you non instead utilise your treasured metre on an exciting dangerous undertaking with your buddies rather of tackling the technological difficulties on your own host?

Creating a Minecraft waiter is quite a slowly with the helper of a competent Minecraft legion party. At that place are many server hosting companies retired in that location that particularise in Minecraft master of ceremonies services. On the job with a competent minecraft games hosting troupe leave enable you postulate alone a few proceedings to amount up with a goodness stacked Command minecraft games Board that affords you rank hold in complete your own host summation your gaming.

Just about of the benefits of select Minecraft Host services admit enabling you to broach your ain server, reboot or grapple users in the net with barely a few clicks. What's more, you volition also welfare from faster and minecraft games well-to-do entree of your server from whatever positioning. In essence, you testament make sheer ascendence to work Minecraft when you find the like and based on your possess demands.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home What Everybody Else Does When It Comes To Minecraft Games And What You Should Do Different