098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Cannabis Alleviates Symptoms Of Lyme Disease!

Cannabis Alleviates Symptoms Of Lyme Disease!

Living in the rural areas where there is tall grass and bushes everywhere, lies a creature that can make you very ill from its bite. There are many different species of ticks, but only few are able to infect us with a deadly virus. - "Ticks are arthropods, like spiders. There are more than 800 species of ticks throughout the world." It's true to say that they are uncontrollable and can attach to anyone of any age. Unfortunately, approve flow there is barely much you can do about the number of them in your yards and surrounding woodlands. They can travel with many different animals like; dogs, cats, cattle, raccoons, rabbits and humans. They are attracted to warm, dark spots of the body barely visible with the human eye, making them even harder to spot. I think all could agree a bug clinging to your skin without your knowledge is rather creepy and scary. I'm sure we all remember one time or another child or adult, discovering one stuck on us. -"Ticks are the leading carriers (vectors) of diseases to humans in the United States, second only to mosquitoes worldwide." That is a staggering comparison statement considering West Nile Virus is at fault to so many lost lives through the years. Along with other life threatening illnesses mosquitos' carry pose a high threat as well. In schools nationwide, health classes teach children proper behavior to prevent Deer Tick bites. There are known precautions that can be made to prevent them from biting such as; long sleeves, jeans, boots, long socks and checking yourselves, along with children, on a basis after being in the garden, lawn or anywhere they could possibly dwell. Promptly remove the tick with tweezers, making sure to remove all the legs from the skin, wrap it in foil, bring to your doctor to have it cleared as a tick with Lyme disease or not. Deer tick bites left untreated show a red, target like ring around the surface area of the bite, resulting in " Lyme Disease" or "Lyme Borreliosis." This is a serious matter, resulting in so much pain that you may end up in a wheel chair or even bed stricken for days at a time. It takes away the enjoyable aspects of life and can make you're everyday routine miserable. We all know suffering from intense pain is no laughing matter, and being nauseous constantly is a burden within it's self. This is what this disease places in you're body, sucking precious time from your life, you're mind as well.
Many doctors treat this disease with a regiment of antibiotics. This is the efficient way to cure this disease. Although antibiotics can upset you're stomach, affecting appetite severely. Which can result in weight loss as the disease progress. Headaches come and go and can include wretched migraines. They can be so unforgiving and punishable taking a toll on you every single time. Regular sleeping patterns will be constantly interrupted causing chronic fatigue and disrupting ones circadian rhythm. Brutal sharp pains running all the way up your temples causing pain in your forehead and eyes. Stiffness down your neck, back, legs and joints can make you feel helpless, tired and irritable. Lyme disease can come and go, but for some it wont let up. In most severe cases, this is classified as " Chronic Lyme Disease" with people suffering constantly, not in spurts. Many people with Lyme disease may not think cannabis could be one of the more affective long-term medicines to help alleviate symptoms. Cannabis is a safer, more soothing medication that can eliminate pain in all forms. Medically, cannabis can be used for many reasons. It fights the aches in your joints and pain throughout your whole body. The more potent the strain brings on the more potent medication. This could be the answer to questions about cannabis being an alternative medicine with the people suffering from "Lyme Disease" who are looking for other, more natural methods of healing. Cannabis can provide the energy needed to make it through the rough days when your symptoms are high. During the evening it can make lying down and falling asleep a delightful occasion, instead of a frustrating restless one. After a great night sleep, you could wake up feeling refreshed instead of sore and tired. In the morning cannabis is an incredible way to help loosen your joints and stiffness from previous nights tossing and turning. The unfortunate early sunrises when you woke up sick and tired could truly be a thing of the past. Ingesting cannabis will make your appetite stronger, bringing some much needed nutrition. Walking instead of limping, around the house brings back pleasant mornings. Also for the non-smokers you could have a tasty, potent and original edible medication of your choice.
Ask you're doctor or physician about medical cannabis on what opinions they have. This could be a breaking point in you're life, helping to dissipate most symptoms of Lyme disease. If all other methods of alleviating pain become hopeless cannabis could officially help you. Like a general, Lyme disease truly shows no mercy and no surrender; its time to show it whose going to be the last one standing. See additional articles in The Cannabis Times.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Cannabis Alleviates Symptoms Of Lyme Disease!