098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Personal Development Suggestions You Can Now Use

Personal Development Suggestions You Can Now Use

It sometimes can feel hard to basically know what you ought to do today to increase your quality of life. The one thing you need to notice is to attempt to gain as much information as you can which can help you boost yourself. Using this write-up that can be done exactly that. There are plenty of tips on this page you may utilize to your self-assist desired goals.

Use other folks to assist you more your individual improvement. It can be difficult to be successful by yourself as well as other people will often present you with determination and suggest that you can't allow yourself. So, in order to achieve your life targets, be sure to solicit the assist of your friends.

Are you currently within a rut? Look around you. You will probably find your self hitting the same roadblocks simply because you carry on and do exactly the same thing. Keeping yourself in your own 'comfort zone' may appear risk-free and comfy, but steering clear of branching out entails missing out on many opportunities. Do this simple idea to broaden your risk-free place: attempting to community with others you'd want to study from.

Require time to chill out. Overworking on your own is not merely awful for your health, but it can make basic tasks that much tougher. Your brain can only focus on a particular thing for a great deal time. You will need a relaxing time to remove from the go and to return in your function refreshed and able to go.

Make time to consider what you want from lifestyle. Too frequently we obtain rushed in a course which we are very not enthusiastic about getting. For many this might entail a mother or father forcing them in to the household organization. For other individuals it might be pressure from peers to drop from school. Only do you know what you truly want.

Have objectives. This will help give structure to the life. You might have obscure suggestions of the items you should do, but getting cement goals that you simply write down and look at every day, compels you to get started on achieving all those objectives rather than sighing and declaring "oh yeah, sooner or later."

Connect with your setting by remembering each and every time of year. Be sure to take the time to notice and value the changing of the results in in tumble, the initial snowfall in the wintertime, the new blooms in springtime and in many cases the blazing direct sun light in summer season. By recognizing the natural passageway of your energy, you can expect to accomplish a better feeling of the process and goal of your personal life.

Attempt to observe each and every glory along the way. If you have attained a milestone with your personal development prepare, get in touch with a few good friends and encourage them over for any package of red wine. This really helps to stay motivated and also get other folks associated with your enthusiasm. You will start to learn how to enjoy what you really are doing.

Get structured. Organize your things nightly before you go to sleep so you are prepared to take on the very next day. This will help you organize your ideas for the upcoming day when you are receiving issues jointly. This helps decrease anxiety simply because you will get your day organized in front of you.

Learning through the positive results of other individuals might be a key strategy for self improvement. Lots of people already have been able to increase their selves and attain their goals, so adhere to their cases. Find out about impressive stats through the past, or speak with people in real life who definitely have been able to attain excellent stuff.

An excellent suggestion that can help you with your personal development objectives would be to not see things so grayscale. Many of us are individual and we're generally discovering. Don't really feel terrible should you don't master something without delay. With effort and endurance you'll get where you want to be.

You need to have a better idea of what you consider in. Justifying your beliefs is a method to do that. It is always gratifying to have facts and good examples to backup your perception method. You are a lot more credible in your friends in case you have anything to say concerning your values.

When you discovered at the beginning of the write-up the greater you understand the better it gets to aid on your own. Be sure to don't restriction yourself to the data you acquired here. Eat the data you acquired here and employ previous information and attempt the best to assist oneself. Eventually use any suggestion you may have learned and find out what works for you that's the best way to succeed.

In the event you loved this information along with you would like to get details about how to date a friend i implore you to check out our page.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Personal Development Suggestions You Can Now Use