098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

A Spotlight On Realistic Plans Of  소셜그래프게임

A Spotlight On Realistic Plans Of 소셜그래프게임

Casino-Gaming :: Free online casino ? Getting the correct type of casino

For those that regularly place sports bets have come to take into account the odds it is essential. But how lots of you've actually wondered who exactly makes the odds? You just navigate to the bookmaker and discover a worth offered for any team and go on it therefore? How is it possible to ascertain whether a team is more likely to win or lose? My article will offer the basic ideas of betting odds and exactly how are they offered.

Web-based casinos are websites where users may play casino games without downloading software to the local computer.Download-based casinos are those which need the download in the software client in order to play and wager for the casino games offered. Live casinos allow web players to have interaction with games played in a true world casino environment. Online players can easily see, hear, and talk with live dealers at tables in casino studios worldwide.
The games provided by online casinos include Baccart (online card game), Blackjack (also referred to as twenty-one or Pontoon), Craps (previously known as crabs is a casino dice game), Roulette (a casino and gambling game named after the French word meaning "small wheel"), video slot or Poker machine or fruit machine (some kind of casino game that has coin-operated machines with three or maybe more reels, which spin when a lever on the side in the machine is pulled) and Video poker (a casino game depending on five-card draw poker played on the computerized console which is a similar size to some video slot).
Depositing profit an online betting hall is not hard. Many betting room brands accept money deposits using a plastic card. You can make an initial deposit by electronic transfer. Check out paying money into gaming room user account with sending a private check is also an alternative with many gaming halls. Several internet gambling hall brands accept Prepaid ATM, with either a payment or extraction method or both.

There are several benefits you receive while playing your chosen games at home. Firstly, it can save you a lot of your time and efforts. Just turn on your laptop and start the sport. Imagine whenever you are over to the casino, the length of time is wasted. First you have to deal with planning the starting time and date, and secondly you have to get time out of your family obligations. Furthermore, in addition, you waste plenty of cash on fuel on driving that could well be saved to your family outings. Apart from these costs, there are several other pursuits involved. When you will need to spent many hours in the casino, no doubt you're going to feel hungry. It demands you to waste lot of cash on food and beverages.

When you're satisfied with their security measures, don't register as of this time. Knowing the casino gambling websites you happen to be using and betting on offers you advantage. Read reviews about the sites or see the sites for the genuine feel. Sites most often have a data page for example FAQs page or perhaps an "About Us" page. Most strong and established sites provide free trials with their casino or poker software. Download these and 그래프사이트 try playing totally free. Playing gives you better insight and invite one to assess the merits of the website. If you have several options, download their free softwares to determine which one satisfies your gaming needs.

The other thing that you could perhaps be thinking about when scouting for a free of charge online casino is usually to see whether or otherwise not it is possible to get true options of these casinos. Since there are a large amount of casinos available that you could receive the free play option from, it is crucial that you'll be able to have the correct that has some sensible options that you will need to think more to do with as well as perhaps reap the benefits of.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home A Spotlight On Realistic Plans Of 소셜그래프게임