098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Hot Content : The Ultimate Convenience!

Hot Content : The Ultimate Convenience!

Slowly, as she took off her bra, she came up to me and started kissing me on the lips. That's when his tits were in my hand. Özlem’s breasts were soft. The nipples were light brown and swollen. He was playing with my cock while I was stroking his tits. Then it was his turn. While I was slowly taking off her panties with both hands, Özlem was saying I love you my love. Özlem's pussy was hairy. Özlem's pussy was very nice to me because the cats of my previous girlfriends were hairless. When we were both naked, my first job was to lay Özlem on the bed and watch her body. What a beauty she was. Slight chubby tits, slightly protruding belly and gorgeous hairy cunt.

My wife was enjoying it so much that she left me kissing my lips officially screaming, ohhh sik lion, sik faster fuck, put my pussy, she was shouting, I was sucking his neck sniffing earlobe. After a little fuck my wife came on my lap, blood was sweaty, I felt it because it was screaming and her body was shaking. I told the friend you get in the ass and I put it in my wife's cunt, hot content out of the cunt, I went in and out, but I didn't feel it, the man went into my wife's asshole. My wife's moans were diminished, and between my two cocks, the tits were jerked and fucked by two people. I did come a little go but I got tired standing and laid him on his back on the bed. This time I told the friend, but I said let's cum, it would be okay to protect my wife. At first the friend spread my wife's legs apart but placed them. My wife was making uh ah voices, but she obviously didn't enjoy it anymore, I was sucking that I could catch the hopping tits, my wife was pressing my head on her tits. He fucked my wife for about five minutes, but he didn't come, whatever he was using.

My wife was shaking as the man shot from behind, her breasts were shaking, it was a beautiful view. I told the guy a little bit ^^^^^^^ and we moved, but my wife didn't want to put the guy's dick in his mouth because the dick came out of his asshole. He started to lick my wife's back, but the cock had been put in my wife's hand. My wife's asshole was like a pussy, I was in and out so easily, it was so sweet, the last gas went in and out, my wife's moans were increasing as I accelerated, but I almost couldn't stand it, I emptied my ass, I took my ass out, my asshole cave. like The man said, "Let me fuck you, I said I would," and while my wife was standing, I embraced her pussy in front of my cock, my wife had closed her eyes again, I started sucking her lips, but I didn't want to get into her pussy because I said I could go to her friend. She began to give support with her hands on her hips.

My wife said no, it doesn't hurt from the back, I said it wouldn't hurt, I said two dicks swapped inside. I spit my cock thoroughly and forced the back, my wife was having a hard time getting my dick from behind, first I tucked her head in the meantime, the guy was giving it to the bottom, she hadn't ejaculated yet, apparently very experienced. I was about to cum, but I was trying to get into my wife's asshole. Even though it was difficult, I managed to get into that gorgeous asshole in the middle of my wife's beautiful buttocks. Slowly I started to come and go, but I was flying, I have never experienced such pleasure in my life. Judging by their moans, she didn't live in my wife. I came in the asshole after a couple of hours because it was so sweet. I emptied my wife's asshole as much sperm as I have, so I did a few more go and come and take out my dick, my wife's ass was opened like a bottomless well. When I pulled my cock out of my wife's ass, the man took his cock out of my wife's cunt and inserted it directly into his asshole.

He said I have a surprise. He turned his back and his hips split into two I said that I understood I started to lick his buttocks in the ass hole when I get more excited shaking their thighs. After licking and softening with the slice I began to insert my middle finger, then I went to the back of the cream before I prepared mine and then put it in my ass, put the fucker, he said, I started to move slowly and I started to put it to the end of the hips slowly back to speed When I said I started to accelerate faster each time I shove was used to go to the ass quickly I was screaming I could not say how many times he was empty I was ready now I'm ready to take my dear and took it immediately.

In the meantime, while I was licking her room licking Orhan's dick in her mouth licking Orhan ecstatic inliyordu.ben while licking her pussy, pressing my head to my lips, my mouth lips thoroughly. Now I was ready to eat my legs, I put my dick in my pussy amaları and slowly began to progress as he started to go crazy just shouting shocking he was no longer all the time I entered began to accelerate I began to accelerate. cunt every time I put my cock shouting my love sok sikicim she moans that feed me. Then I lay down on my dick and started to jump when he jumped me squeezing his memes Orhan again Orhan was approaching his cock yalatıyormuş. Enough to say I'm fucked a little bit behind the back I gave my dick so I wanted to fuck so wonderful licking that I can not tell. up his throat. Orhana enough you always fuck tonight I'm always fucked emrem siks diodu Orhan never objected.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Hot Content : The Ultimate Convenience!