098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

600W LED Stadium Lighting, Fin Heat Sink 165LPW Beam Angle Adjustable 5000K

600W LED Stadium Lighting, Fin Heat Sink 165LPW Beam Angle Adjustable 5000K

Free Images : landscape, nature, horizon, cloud, sky, sun, sunrise, sunset, field, meadow ...

There's a big advantage in installing our led football field flood gentle for aerial work. Lightweight design provides easy refurbishment of current HPS, MH installations in addition to fast installation. 1.Rotating scale on the luminaire for patrons to regulate the angle extra precisely. 2.Module rotatable up & down & back and front as much as 360 diploma. Our LED Stadium floodlights have an excellent cooling system using a mix of highly thermally conductive materials. Should you loved this post and you want to receive more info relating to led stadium lighting kindly visit the webpage. The truth is, if the heat around the LED chip is too high, the brightness and life of the lamp can be lowered. Therefore, we additionally attach nice importance to heat dissipation during design, which is one in all the reasons for the durability of our lamps. The IP66 waterproof and lightning protection design makes the LED soccer subject floodlights resistant to harsh conditions. The installation height of the luminaire is often between 30 and 50 meters, so the traditional floodlighting could have a lot mild loss. And our LED stadium flood gentle uses prime quality Lumiled 5050 chips and lenses to pick out the specified illumination angle. The route of the beam is concentrated to realize precise illumination of the sunshine and cut back mild loss.

Hang the lights 60 to sixty three inches above the floor or around 30 to 36 inches above the inexperienced surface of the table. In addition to hanging the snooker desk lights at the best height, it is essential to heart your snooker table lights accurately. If the light shouldn't be centered, it will forged odd shadows and angles during your recreation. Soccer is the preferred sport on the earth. With billions playing and enjoying it across the globe, it is no wonder that soccer fields have to have proper lighting. In spite of everything, it is hard to organize games, particularly skilled ones with out having the ability to play as soon as the solar goes down. Fortunately, with the usage of soccer stadium lighting setups, any pitch can have as a lot light as its groups, officials and spectators want. In this regard, there are two large classes of soccer lights that any subject can make use of.

LED lights are rapidly spreading lighting options as a result of their many advantages, this is no completely different with sports. LED lights are utilized in plenty of sports activities in addition to services for gaining excessive brightness in a cheap way. One of many beauties in LED lights is that they can be found from the smallest functions to the largest and most highly effective sources of light as properly. This distinction will be clearly seen when we have a look at the lights used in sports activities and varied sport occasions. There are numerous equipments for sports the place LED lights are used, usually for security kits. Where autos like a bike or a automobile are included, LED lights equip them for sufficient illumination of roads forward. Car lights typically utilized in race cars as properly have gotten a well-liked answer resulting from their low energy consumption, simple utility and low cost maintenance. LED lights should not sensitive to shakes, and have a protracted lifespan, which make them especially perfect for race automobile functions.

3. How many Power and Number of Pieces of Luminaries Do I Must Light Up a Stadium? Stadiums require good lighting that meets the needs of the viewers, Tv broadcasts, and contributors. But how does one design good stadium lighting? Well, read on to find out more. Good stadium lighting ensures most visibility for teams, referees, and spectators. Given that, designers adopt varied layouts when installing stadium lights. However, elements such as pole height, dimension of enjoying field, and sort of matches determine the amount and power of luminaires required. Given the variations in sporting events, the amount and led stadium lights energy of put in lighting differ as nicely. As an example, cricket matches involve fast actions, small balls, and extended viewing distances. Cricket stadiums require excessive illumination levels. Alternatively, basketball and football are slower sports, led stadium lighting solution have closer viewing distances, and larger enjoying objects. In consequence, these stadiums require different illumination (lux) ranges based on ball pace, location, uniformity, and desired visibility.

I begin walking down the Mall, looking for the precise place for Monday evening, when i plan to camp out to get a very good space for Tuesday's procession. As I proceed to stroll, I notice a automotive with police outriders leaving the Palace and turning into Clarence House. The Princess Royal is within the car. Perhaps she is visiting her brother, the Prince of Wales, to ask him how much he wants to contribute to Mummy's reward. Decided to have dinner on the Shakespeare Pub near Victoria Station. The beer was good, so was the dessert, however don't try the Wiltshire ham. The ham was undoubtedly off. The waitress advised me the ham was contemporary "yesterday." Time to order another beer. I did not get charged for the principle dish. Most of Friday was spent at Kensington Palace, which just lately had undergone a significant renovation, together with new gardens, a brand new entrance, and a fab exhibit, Victoria Revealed, on the life of Queen Victoria. This exhibit is everlasting, however there is a also an exhibition on Victoria's Jubilee - Jubilee a View from the crowd- which runs until November. Visitors can now enter the Palace by means of the golden front gates.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home 600W LED Stadium Lighting, Fin Heat Sink 165LPW Beam Angle Adjustable 5000K