098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Designing The Baseball Stadium Of The Future

Designing The Baseball Stadium Of The Future

I really loved this piece by architect Scott Hines on how he would design the subsequent technology of baseball stadiums. Fans need to feel that the membership has bought into them, and a bolder mannequin of fan engagement could give them a real stake within the club’s success. One of the promising current tendencies in North American sports activities is the best way soccer clubs are emulating their European counterparts by creating devoted supporters’ groups. These impartial organizations drive enthusiasm and vitality within the ballpark, and ensure seats stay crammed. Instead of just acknowledging and tolerating the supporter group model, we’re going to encourage and codify it within the park’s architecture by giving over control of whole sections of the ballpark to fans. Rather than design the seating sections and concourse as a completed product, we’ll provide it up as a framework for fan-pushed organizations to introduce their very own visions.

This lighting setup is possible when a pitch is surrounded by some type of stadium. When it's current, numerous individual lights are positioned inside of the stadium construction, usually the sting of its circular roof. This fashion, a halo of lights that surrounds the pitch is created. It produces nice illumination and virtually no shadow course, unlike the mast-primarily based gentle setup. With each of those setups for soccer stadiums, the same sport is able to guantee that its games are nicely-mild at any time of day or night. A hockey rink can either be indoors or outdoors. But regardless of the place, it ought to all the time provide a conducive setting for each players and fans. Therefore, installing a very good supply of lighting is smart in whichever case. So, if you’re trying to find a high-high quality illumination to complement the quick-paced games or simply need to study, then you’re at the fitting place. In the game of hockey, prime-notch lighting takes center stage to help gamers hit or stop their goal, that too at a sooner fee. Therefore, consider installing a uniform set of lighting to avoid confusion and make seamless transitions.

The usual beam for lights at 40-80ft is 30 levels. Then again, some lights may need 15, 30 and even 60 degrees beam angle. The sports lights are available in different shapes. The most generally used shape of gentle is spherical. When shopping for sport area lights, it is crucial to contemplate the type of gentle you need. In order for you to place the sunshine underneath 30 ft, then shoebox lights are a perfect choice. For heights above forty ft, you should utilize stadium-model lights. Consider having a photometric study executed. For illuminating the huge an area like a stadium, it takes more than guesswork. If you liked this article and you also would like to receive more info concerning led lights for indoor stadium nicely visit our web page. for illuminating the large an area like a stadium, it takes greater than guesswork.. You can get a pc model examine carried out free of charge by professional mild designer. 99 and any prices can be used for the acquisition of lights. For illuminating the massive a space like a stadium, it takes more than guesswork.

And when the Tigers do something nice on the sphere, the computer-managed lights can be made to flicker like a strobe gentle or blink in succession — like a mild version of the wave. 800,000 bond package deal for much-wanted enhancements to the 25-year-previous, city-owned stadium. Along with the lights, the package deal contains changing the failing heating and ventilation system for the staff clubhouses and extending protective backstop netting along the first and third base traces. The funding was secured in April 2018, but Norwich city officials waited to do the work until town and the Connecticut Tigers agreed to a brand new lease that may keep the workforce in Norwich for years to return. Town Council authorized the brand new 10-year lease with two five-12 months crew extension choices on April 15 of this 12 months. The lease shouldn't be but signed, however, as attorneys for both parties have revised authorized language and what metropolis officials known as minor issues. City Manager John Salomone stated Friday the lease is predicted to be finalized early subsequent week. Mayor Peter Nystrom stated he agreed with transferring ahead with the lighting substitute first and was pleased that they had been put in on Friday. "Since we’re nonetheless in the month of May, I’m very pleased to know that they are going to be in place for opening evening," Nystrom said of the new lights. "It’s crucial that we have our stadium in compliance with Major League Baseball standards.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Designing The Baseball Stadium Of The Future