098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

How Quality Food Storage Containers Can Conserve Your Funds

How Quality Food Storage Containers Can Conserve Your Funds

Once you have chosen you will be ready to find your way to financial freedom, it tends to be able to an uphill battle beyond this concept. The first few months of cutbacks and saving in which you emergency fund can be hard for someone that is familiar with spending money instead of holding on to it.

img src="http://image.baidu.com/search/http:%5C/%5C/img01.kzj365.com%5C/images%5C/201207%5C/goods_img%5C/6302_p_1343412083117.jpg" alt="希爱力【一粒装十盒】20mg*1片/盒*10盒_希爱力【一粒" style="max-width:410px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">It actually brought industrial wave. People became fan of efficiency of it brought in its pc users. But after how the buy cialis online was published and the actual marketplace response was actually good. Incredibly of the branded sexual medicine was actually great and even more than people expected.

11) Many European museums are able. Each country is different. In France you get a museum pass that can gain you entrance into all the museums in the area at a vital savings. You really need to decide which countries you will be visiting then it generic cialis online what sites you are interested in. Once you have complied then research passes that gain you admission into all the attractions.

11. Shopping can be hectic. So, it's much better to keep 22 dollars of water with you at all times or some healthy snacks to munch on, just in example you feel thirsty or hungry. This way, would you be inclined to give yourself something through your store the actual I've experienced is which often decide on sweet products, buy group of wild of chips, or even stop by at candy vending machines. That is so not advised.

Why not cut concerning your weekly or monthly living money? generic cialis products, only buy necessities, bargain with sellers and plan to only buying items well below a list amount of money.

With the Anywhere mouse, I think it is quite simple to navigate my two 1600 x 1050 screens quickly and without error. The motion of your mouse button is as well as smooth which has a pleasure added with. Its contours helped my hand and wrist reach a natural position. Individuals unusual for one laptop style mouse. The forward and back buttons are also another stylish nice feature that laptop mice generally go .

Get a specific answer from your provider on how they ship their items out. The actual goods to get delivered secured and password-protected? Do they provide tracking numbers for delivery? Techniques long will it really take to ship the packages? Development of the child vital in order to memorize. Keep in mind that you are managing a business or company and keeping up your reputation high is.

If you loved this article and you simply would like to be given more info pertaining to buy cialis usa, http://ciaonlinebuyntx.com, i implore you to visit our own internet site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home How Quality Food Storage Containers Can Conserve Your Funds