098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

10 Simple Suggestions To Speed Up Your Computer

10 Simple Suggestions To Speed Up Your Computer

The business lives by the maxim, "Innovators by Tradition" which they show time and again over the years of diverse and some brilliantly unusual styles.You use online to their job posting.now what? Once scanned, your resume just sits there waiting on a chance to be pulled from the database.

Sadly, many computer system makers consist of power supplies that are cheaply made and have really minimal power abilities. A power supply is measured mostly in terms of watts. Discovering how lots of watts a power supply can produce is the first method to figure out if your computer errors (https://itfix.org.uk/) system is risking being underpowered.

Carburetor and Fuel System - Has your gas mileage gone down? It might be the carburetor or fuel system causing problems if so. These need to be routinely maintained.

Being a new internet browser, it will definitely enhance itself and features in future, making them more robust, helpful and fast. Nevertheless, users do not understand resolution to the issues they are presently experiencing.

Step 3) Organization - As you specify the interest, you can start to either color coat or prioritize the leads. Hot lead ought to go to the front and those that will need more time or interaction ought to be farther back in the stack. Agree on the next opportunity to follow up with them and arrange it into your calendar. You will likewise need to arrange these leads by where they stand in your sales process. You will require to devise a system to identify whether the lead is fresh, in procedure, or dormant. Never ever toss out dormant leads, due to the fact that unless the lead is dead, they are never ever dead as a possible sale of resource. Some of the very best offers are made with people who did not buy your very first item, however matched completely with other products you are selling later.

Permit the video to play to the end. Once the recording is done, click the black button on the power director screen and it will stop taping. Stop the VCR button and rewind your tape. Strike the eject button of the VCR.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home 10 Simple Suggestions To Speed Up Your Computer