098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

If You Wish To Purchase An Xbox 360 Console Gaming Console As Well As An Range Of Xbox 360 Console Video Game Accessories Without Having To Spend Money, The Following Advice Will Help You Make That Happen

If You Wish To Purchase An Xbox 360 Console Gaming Console As Well As An Range Of Xbox 360 Console Video Game Accessories Without Having To Spend Money, The Following Advice Will Help You Make That Happen

If you wish to purchase an Xbox 360 console gaming console as well as an range of Xbox 360 console Video Game Accessories without having to spend money, the following advice will help you make that happen.

Purchase a Used Gaming console - You will save lots of money on the used gaming console also it might even include some or all the previous owner's games and 샌즈카지노쿠폰 accesso

br />Buy Brand Value - There are lots of third-party company which make Xbox 360 console accessories, however in the majority of these situations, you'd have more value from buying genuine Microsoft Xbox 360 console accessories that often keep going longer and performance more precisely as inte

br />Buy Bundled Systems - Video Game Accessories for that Xbox 360 console are among the chief perks of purchasing an Xbox 360 console system bundle. In some instances, retailers is going to do the bundling themselves; in other people, the sport console includes various items being an incentive to purchase it. It can save you a substantial amount of cash on accessories once they come by doing

br />Buy Bundled Systems - Video Game Accessories for that Xbox 360 console are among the chief perks of purchasing an Xbox 360 console system bundle. In some instances, retailers is going to do the bundling themselves; in other people, the sport console includes various items being an incentive to purchase it. It can save you a substantial amount of cash on accessories once they come by doing

br />Order online - The very best costs are often online since there is more competition online. Regardless of anything else, you'll find the very best price online before you decide to shop locally which means you understand what you ought to be spending money on your Xbox accessories. Be sure to include shipping costs inside your price qu

br />Purchase only the Xbox 360 Accessories for that Games You've or Are likely to Play - Lots of people buy more Xbox 360 console accessories compared to what they is ever going to use, or they're buying some that they'll only wind up using only once or twice. Be sure you only buy those activities you'll need. For instance, you'll need some game controllers, however, you have no need for memory cards if you don't anticipate sharing data between Xbox consoles and few individuals require the largest quantity of memory that may be purch

br />If you want to know more information about China wholesale video game accessories,such as Nintendo wii remote controller,Xbox 360 accessories,ps3 dualshock 3 controller, Nintendo dsi console,etc. please visit our site: website a Deal Around The Xbox 360 Console And Xbox 360 Video Game Accessories
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home If You Wish To Purchase An Xbox 360 Console Gaming Console As Well As An Range Of Xbox 360 Console Video Game Accessories Without Having To Spend Money, The Following Advice Will Help You Make That Happen