098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Theron

Theron

Reynaldo Bermudez is what people call me and I adore it. Managing individuals is what I do. New Jersey is her birth place but she will have to move 1 working day or an additional. What me and my family adore is to trip horses and I'm attempting to make it a occupation. Check out the newest information on her web site: http://s.Aleoklop.3Ca20Href%3Dmailto:e@www.your-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.veinswithoutsurgery.com%2Fservices%2Fvaricose-veins%3EVein+Clinic%3C%2Fa%3E Here is my page - varicose veins clinic
Website URL: http://s.Aleoklop.3Ca20Href%3Dmailto:e@www.your-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.veinswithoutsurgery.com%2Fservices%2Fvaricose-veins%3EVein+Clinic%3C%2Fa%3E Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Theron