098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Create More Trafficto Your Web Page With On-Line Marketing Tips

Create More Trafficto Your Web Page With On-Line Marketing Tips

Whether you begin an on-line Home Primarily based Company or a traditional offline company the requirements are a lot the exact same. You require to do marketplace study, item improvement, item advertising, marketing, preparing, time management, dedication, and have lots of patience.

Take benefit of the advantages provided by your company. Enhance your well being by scheduling yearly appointments to a primary treatment physician, dentist and eye specialist. Utilized pretax money from a flexible spending account to spend for office visits, prescription expenses and more than the counter medicines. Devote this time early on in your career and make your well being a precedence and habit. Consider time to exercise using your business's low cost to a local fitness center.

In other words, don't be frightened to depart when your heart tells you that you require to. What other military spouses think about you packing a couple of bags, collecting up the kids and turning the Family Roadster in the direction of your hometown to wait around out a spouse's lengthy deployment surrounded by family members and friends, isn't any of their business.

First, we require to appear at the conventional form or article marketing, at minimum in the eyes of most entrepreneurs and see why it's not as effective as it could be. For most individuals, this means creating an article writers, placing it on their weblog, distributing to a couple of directories and then performing some social bookmarking in purchase to produce backlinks. That's pretty much what most folks do. And that's fine, if you want paltry results. However, if you want to consider this to the next level, you should think about including the following tasks. This checklist is by no indicates all inclusive but it ought to give you some extra ideas.

The structured job interview might be carried out on the same working day as the psychometric testing, so make sure you have ready for it well in progress. The panel will normally consist of at minimum one Train Driver Manager and a consultant from the human resources division. The human resources representative is present to ensure that the job interview is carried out pretty and in conjunction with company coverage and recommendations. Each candidate will be requested the exact same concerns to make sure consistency and fairness.

Start or total your school education with your company's tuition reimbursement strategy. Consider as numerous seminars, workshops, conferences or school courses that are entitled to you. The much more you learn the more you will earn and develop.

The next time you do a spending budget and think about marketing and acquisition costs, believe about how much time and money you will invest in the clients who maintain your company growing week following week.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Create More Trafficto Your Web Page With On-Line Marketing Tips