098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Journey Suggestions For Any Spot

Journey Suggestions For Any Spot

Touring is usually one of the best adventures in daily life. There are numerous areas to visit and what you should see. This article can help you to increase your perspectives and to be a visitor. Travelling is an integral part of life since you make new friends and experience new stuff.


Well before making on a journey, it is vital to make sure that all your records is up to day. Including identification like your driver's certificate and passport, any required immunization or healthcare data, and credit score or financial institution charge cards. In this way you simply will not come upon any difficulties when you make transactions or during your trips regarding non-complementing ID.


Should you go vacationing in foreign countries, be aware of your environment, especially when getting taxi cabs. Make sure you are having a taxi cab that is legit. You can location "taxi" on the vehicle, so you don't determine they really are or in which they can take you.


In case you are worried about vacationing with a large have-on travelling bag, prepare yourself. Airlines generally table in categories of five or ten lines, so choose a seating in row 11 or 21, not row 19. Also, once the flight cell phone calls the seat prohibit prior to you, go get into range. In this way you're hanging around at the front end rather than the back.


Make sure to package liquids in plastic bags. Packaging fluids within your luggage can bring about failure. No one wants to open up their suitcases and locate it full of spilled shampoo or conditioner and mouth wash. To prevent this type of calamity fully, make sure to package all beverages in ziplock hand bags. Ensure that you seal off the bags effectively.


Travelers with out kids must not be way too fast to evaluate or get angry with small children over a public method of travelling. Vacationing with young children is quite nerve-racking for that mothers and fathers as well plus they are usually highly humiliated by their child's habits. Try to remember that you have been when a child too and in case inside a aeroplane, know that higher altitudes are very hard on a small child's inner ears.


Just before your road trip will begin, look into how much money energy can cost you over the course of your travels. Internet sites are offered that can help you figure out the figures depending on which town you are making from, which town you happen to be arriving at and the type of auto that you just push. Acquiring a ballpark shape in the price included will help you avoid unpredicted fees making your holiday more enjoyable.


Strategy the things which you are going to load so that you can load light. You do not have to become without the things that you would like to have or that you need. Just try to accept the clothing that you can mix and match, so that you can have several different clothes, although only taking a minimal amount of products along with you.


Make your possessions and personal identity protected when traveling. Tend not to forget about the point that most lodges offer a secure. Check with the hotel to utilize it. Shell out a tiny charge, if any, and you may steer clear of any possible problem that can arise from lost or robbed goods. You can expect to have frequent entry if you should have to get inside the risk-free.


Look at things meticulously when preparing on an overseas air travel. Things such as head of hair squirt bottles who have a photograph of the flame to show that they are flammable are not made it possible for. So look for ones that are not, and avoid the headache and distress when you are in the air-port.


You save time in the safety collection by buying a Clear Protection Move. A lot of big large airports, as well as some more compact one particular, are providing this substantial-technician successfully pass to pre-screened travelers. The initial expense can save a traveler several hours put in safety lines along with the tension of the standard verification approach.


Enrolling in a hotel's customer loyalty team could prove to be very beneficial occasionally. If the accommodation foolishly overbooks, they are unlikely to bump among their devotion clients than they will be should they have been not much of a fellow member. This may also enable you to get free of charge breakfast time or dry cleaning professional services.


It was already stated that travelling is usually one of the highest journeys in your daily life. There are many things on this planet to experience. By using this post to heart and after the hopes for touring, you may increase your horizons and experience points that you may have only dreamed of.If you have any type of concerns regarding where and exactly how to use central park discovery review, you could contact us at our web-site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Journey Suggestions For Any Spot