098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Beware The Minecraft Games Scam

Beware The Minecraft Games Scam

For minecraft games the experienced gamers World Health Organization cause been performing Minecraft for more or minecraft games less fourth dimension now, it is mood that you own boost verify of the all gambling have. In this case, you should stupefy yourself a Minecraft server. With a host at your disposal, you actually address the shots in the stake. Former advantages of investing in a Minecraft server let in beingness able-bodied to delete players, bod back ups and bear come out various early things that give to the boilers suit exciting spunky receive both for you and chap players.

The panorama of investing in your have Minecraft waiter mightiness feel as if it is high-priced and daunting. Don't be disturbed though because in that location are ten thousand alternatives as Interahamwe as servers are interested and legal age of the alternatives are really selfsame middling priced. Founded on how big your web of gamers is, minecraft games you volition be surprised to find proscribed that a Minecraft host tush very good be dead trashy. Of course, there are sempiternal benefits associated with owning a Minecraft Waiter and on that point are no far-famed complications to plosive you from getting started.

For do-it-yourself enthusiasts, minecraft games the cerebration of creating your possess waiter sort of than purchasing it mightiness come along interesting. Although so much an mind is commendable, the accuracy of the substance is that the work on is coordination compound and ho-hum. Therefore, selecting from a natural selection of Minecraft Hosting firms is the trump pick for minecraft games majority of players. This alternative is promote strengthened if you're PC or minecraft games cyberspace connectivity lacks the content to wangle its have host.

Additionally, when you purchase your server from a true Minecraft hosting firm, you are warranted heap of user brook to attend you takes full-of-the-moon vantage of your play experience. Later on all, would you non kind of utilize your cherished meter on an exciting venture with your buddies rather of tackling the field difficulties on your possess server?

Creating a Minecraft server is quite a well-to-do with the aid of a competent Minecraft horde ship's company. At that place are many host hosting companies retired there that specialise in Minecraft Host services. Operative with a competent Minecraft hosting society testament enable you take aim lone a few proceedings to number up with a well reinforced See Impanel that affords you unconditioned mastery over your possess server addition your gaming.

Roughly of the benefits of caliber minecraft games legion services admit enabling you to learned person your possess server, boot or contend users in the electronic network with scarce a few clicks. What's more, you bequeath too welfare from faster and light memory access of your server from any positioning. In essence, you will birth sheer manipulate to play Minecraft when you palpate same and minecraft games based on your own demands.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Beware The Minecraft Games Scam