098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Furniture Ideas You May Significantly Make Use Of

Furniture Ideas You May Significantly Make Use Of

Your time and effort is restricted because of your hectic schedule. You operate very difficult for the money, which means you don't would like to spend a lot of on anything. On top of that, your house greater look good or you will be embarrassed to have guests. Figure out how to search for household furniture by means of the tips below.


In order to obtain wood household furniture, try to find high quality wood joinery. If a piece is glued together or if perhaps fingernails or toenails and screws are utilized to retain the furniture collectively, it will not very last lengthy. It is recommended to spend more money to obtain a furniture piece with many excellent hardwood joinery work with it.


Steer clear of home furniture with plastic-type or metal thighs and legs. These furniture pieces are usually less costly nonetheless they may actually injury your flooring surfaces. Should you depart a piece of plastic-type or aluminum household furniture in the very same place for days on end, it will almost certainly abandon a dark location on the surface as well as a ding.


Prior to deciding to place any household furniture solution in your items, you must check a compact spot to ascertain if there are actually any problems. If you will find any troubles after you set the product or service on the tiny region, you will know that this is not the right point to make use of in your points.


Take into consideration where by you are likely to position a sheet of home furniture that you will be shopping for. If it is going in close proximity to a warming system or possibly a vent of some sort, then wooden furniture is not the ideal choice. Dry heating means wooden will likely dry and shrink over time, which simply leaves cracks. If you need to, make up with a air humidifier in drier months. You need a humidity amount of about 40 percent.


Wood furniture is probably typically the most popular kind of furnishings. If you want to by nearly anything timber, nonetheless, there are some things to search for in order to ensure you are receiving top quality. Operate your hand on the home furniture and ensure it is smooth. Try to find any blemishes also.


Usually test out a sheet of reclining furniture prior to take it residence. This will likely ensure that it functions correctly. It can be hard to swap pieces at some home furniture stores.


If you are planning to buy furnishings online, achieve this only from the reliable firm. This can be accomplished by inquiring with all the BBB and also by reading on the web reviews. Additionally, think about the value together with the income tax, shipping and handling added on.


Do not let a salesperson to pressure you into investing in a entire space established except if you wish to. While the cost of the complete place package could be under buying the pieces individually, it is not a deal if you do not require it. Help you get efforts and mare mindful options instead of being rushed.


Be sure to take specifications prior to going out to buy home furniture. You have to be sure the piece you adore in the store is definitely going to fit in your house. Experiencing a listing of the measurements of the place can make sure you may not inadvertently acquire something that is way too large to fit.


Shopping on the internet for furnishings are an intelligent concept. This gives you a solid idea of exactly what is preferred an just how much common costs are. Then you can definitely visit retailers using the information that you require. You will sometimes find online reviews about goods and the businesses who get them to which will help you will be making more intelligent selections too.


Get high quality furniture items. When you may possibly spend more money on good quality decor, they are often manufactured better and definately will stay longer. Also, you can expect to turn out being economical money in the end if you obtain high quality sections as opposed to sections which are not made at the same time because they won't need to be exchanged as much.


Figure out how to effectively tidy up a leak on the micro-fiber household furniture. First of all, blot the spillage with absorbing paper shower towels. Clean the location employing a gentle soap answer. Make sure to rinse off it away and pat it dried up. Eventually, use a dried out brush to remember to brush the region from the identical path because the rest.


These are typically straightforward suggestions that have originate from your peers, honed and targeted over time. They've been purchasing furnishings and studying the ropes which means you don't must. Don't make newbie faults, instead begin using these concepts to change your furnishings buying approach into a profitable the one that will in no way fall short you.Should you have any questions concerning wherever and the best way to make use of puffy mattress, you can call us on our own site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Furniture Ideas You May Significantly Make Use Of