098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

For Excellent Guidance On How To Make Investments, Try These Tips!

For Excellent Guidance On How To Make Investments, Try These Tips!

When many people think about the stock trading, they instantaneously consider the potential for making profits from ventures. Stock market trading does offer the chance for economic gain, but only if you play the market place correctly. The next report gives you information about how to purchase the current market appropriately.

Benefit from free sources to research investment brokerages before getting using them. Meticulously looking into before providing them your hard earned dollars can help you steer clear of deceitful and unskilled brokerages.

Prepare yourself very carefully in order to make just as much funds since you can by purchasing stocks and shares. You'll find more give back if you make practical purchases as opposed to producing high risk, unforeseen investments. Carry stocks provided that you must so they're rewarding purchases.

Shelling out using a brokerage firm has grown to be very affordable during the last number of years however, it really is still important that you can research prices. When deciding which brokerage service to use, you should evaluate the service fees which are considered for forex trading, and also other service fees such as bank account upkeep charges. You must also look at the investigation resources available, the convenience of making use of their user interface, and the level of customer service provided.

You should never ever invest over 15 pct of the funds available for you for investment into one inventory. Spend only among 5 and 10 pct of capital money in every one expenditure tool as a way to shield on your own from terrible assets. By doing this, you can truly lessen your danger, if the supply experience severe fall in the foreseeable future.

Should you be a fresh trader, it might be very easy to invest too much time considering a specific buy and sell you should make. There will probably absolutely be occasions when you maintain through to a carry for a long period, or when you miss the chance to come up with a big profit. Contemplating too much about these sorts of activities can put a big dent inside your confidence, and distract you making great investments in the future. It is advisable to discover from the encounter, and proceed without the need of allowing it to reach you psychologically.

Be aware of your stock exchange schooling and just do what you are actually confident with. If you are using an internet based or low cost brokerage to do your own personal committing, emphasis your purchases on companies that you will be familiar with. While it is easy to have confidence in very own intuition about a organization with which you possess possessed personal deals, how could you assess a company that does anything overseas to you personally? This is the reason a professional consultant is a thing that is wonderful to possess whenever you intend on shelling out.

Tend not to set price goals for your personal stocks. As an alternative, you ought to established a stop-decrease limit. It is always smart to prepare for the worst, when wanting to find the best. Because of this, when you invest in a new stock, established an end-damage importance at about 15 percent beneath your acquire price. Here is the position at which you ought to reduce your deficits and sell your inventory, well before it might be fully useless.

Shares tend to be not only bits of document, and you have to remember this. When you're getting a talk about, you happen to be getting a talk about of the ownership because firm. Jointly, all of the shareholders personal the company, as well as every talk about represents an insurance claim on his or her revenue and possessions.

Avoid media coding that covers stocks and shares, from stereo broadcasts to economic news networking sites. These stores are good for monitoring moment to minute events and foreseeable future variances, however you want to pay attention to a age group from now. Allowing to put it briefly word market place gyrations into the brain, will only erode your self-confidence and composure.

Be sure that you have limits set for oneself. You do now would like to set all of your cash in the stock exchange. Should you this, you will discover a huge chance that you simply will drop every thing that you may have. Have got a number at heart which you would feel safe with when it is all shed.

Mentioned previously prior to, men and women think about stock exchange being a opportunity at lots of money through buying and selling shares. Dollars can be produced throughout the market, when you follow the regulations from the industry and commit properly. Use the details with this write-up and you can reap your personal monetary profit from the current market.

If you have any questions with regards to exactly where and how to use reviews On black diamond trader, you can make contact with us at our internet site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home For Excellent Guidance On How To Make Investments, Try These Tips!