098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Cellular Phone Suggestions, Techniques, And Suggestions To Acquire The Best From Your Gadget

Cellular Phone Suggestions, Techniques, And Suggestions To Acquire The Best From Your Gadget

The realm of cellular phones has greatly altered over time. More and more people have found that what as soon as was a easy as well as simple gadget has developed into a little more complicated. If you are looking to get a whole new mobile phone or maybe get the most out of normally the one you do have, read on for several superb advice.


Switch off your cellular phone from time to time to get back the phone's memory. It will help your phone to execute far better if you it frequently.


Be sure to take into account information minutes when signing up for your cellphone program. Some programs have quite constrained minutes, which turns into an unsatisfactory deal if you are using your mobile phone gain access to the net or perform game titles usually. When your telephone can do performing these points, get the best from it by buying an idea that supports enough utilization.


If you've obtained a weakened transmission, think about shutting your cellphone away from for a while. Weak indicators are popular battery power hogs for the cellphone. You'll shed strength very quickly when you're in a place with simply a nightclub or two. If you plan to become out all day, shutting down your mobile phone to get a period of time is your best option to help keep some electric battery in play later on.


Take into account performing a tiny negotiation around the mobile phone cost. Indeed, it is possible to make a deal generally in most mobile phone retailers. And it often even performs! It might not be for cost savings either. You could make an attempt to negotiate a totally free circumstance with purchasing the brand new mobile phone. You don't know till you attempt.


When you have a mobile phone, be aware that it is going to possibly should be changed inside quite a while. Just like a pc, cellular phones are persistently utilizing up memory space and require more recent os. Gradually, your smart phone will become outdated and there will be no memory, significance your phone will not effectively operate.


Watch your battery power usage. Viewing videos and video tutorials empty your battery pack very quickly. So does hearing music. In order to do these things along with your mobile phone, make sure that you own an unlimited data prepare and try to have a charger near by. This assists to actually do not lose support.


Request some respected friends about cell phones prior to buying 1. They will give you their unbiased opinion, and among every one of them, they will be an abundance of understanding. They can help you in identifying which phone to get, and yes it causes it to be less difficult for you to store while you are equipped with understanding.


Tend not to flow motion pictures or audio on the telephone. It consumes your data allowance. If you must, get connected to a Wireless place as opposed to utilizing your information connection. This will nevertheless enable you to appear or listen to the things which you would like, but it is possible to do this at no cost as an alternative to potentially running into a huge costs.


Do not allow your cellphone to be dismissed completely just before recharging it. A cellular phone battery is meant to be recharged once in awhile. When you consistently cost battery power that has removed lifeless, the telephone will not likely have a demand as long. Charge it at least one time every day.


While a mobile phone circumstance is generally thought of so as to protect them, the fact is which they usually get in how. Many times, it causes it to be difficult to success the proper points. You absolutely not require one particular considering that most of the phones available on the market are created from extremely tough supplies.


In order to see videos to you telephone, work with a Wi-Fi interconnection. This lets you make use of your mobile phone phone's details allowance when you actually need it. Obviously, when your prepare has unlimited details, you don't need to be concerned about conserving your usage.


There are plenty of points that you need to find out about mobile phones. In the event you don't use all your phone's capabilities, you can be marketing oneself quick. Rather than wanting to know what the best mobile phone discounts are, how you can find one or using your own, use whatever you discovered nowadays for greatest accomplishment.If you have any inquiries concerning where and ways to use sell electronics, you could contact us at our site.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Cellular Phone Suggestions, Techniques, And Suggestions To Acquire The Best From Your Gadget