098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

How To Arrange A Casino Night

How To Arrange A Casino Night

Chris Young is a RCA recording artist who won the show Nashville Star organic and natural 2006. He sang a genuine song called "Drinking Me Lonely" i feel helped seal his fate as being the winner.

I think of my daughter hundreds times a day time. "The length of a child's life does no determine the length and width the loss," says the ace333 apk download (https://918.cafe/downloads/1807-download-ace333) of Clinical Oncology. After 1 yr passed some friends thought I ended with feelings of loss. I wasn't. Grief triggers set off my grief again.

A study conducted in Mexico had 66 men, ages 20 through 45, eat cookies made with oat bran, wheat bran or psyllium. The trial was to view which sample of fiber would work as most effective in lowering their "bad" plague. These men were also advised consume less pork and were encouraged lessen their daily fat use.

Probable of a new player using loaded dice is essentially the reasoning as to why casino s change dice at a craps . If the casino keeps to a strict practice of changing the dice at a craps table, it can dramatically lessen the chance becoming taken for one large sum of money through cheater.

When just what you do for ace333 apk another not proper? When is it too far? When or where do we draw the line? How do we determine what we are doing helps or hindering others on the way to self-sufficiency? How do we preserve each of our sense of self-respect, as we help additional?

More plus researchers are discovering the vital need for high fiber foods in addition effectiveness in managing high associated with cholesterol. Oat bran offers you soluble fiber, specifically referred to beta-glucan. Nutritional experts recommend 3 grams of beta-glucan daily for max health health advantages. Research reveals 1/3 cup of dry oat bran contains 4 grams of fiber, and 1/3 cup of dry oatmeal has few of.7 grams. A couple of home-baked fiber-enriched cookies can be a deliciously sweet way to help people who require to monitor their high cholesterol.

Be aware what is in the community cards and the variations products other players may develop. Being aware of how other players are betting can supply you with the national boundaries. If, for example, you possess a pair of Jacks and no one is betting heavily and most are folding, consuming stay to see what others will have. If, on the other hand, individuals are betting like crazy, it's more likely that they have a better hand than you and you should retract.

Now, these cautions don't mean you could not gamble using your cell cellular phone. They are just words of precaution that have happened people today who have tried mobile gambling. For set a budget, keep within it and avoid the use of up all your minutes, comfortable fine. Should plan incorporates a 'free nights and weekends' plan, is actually always advised using the phone for gambling at those times, well you don't to help keep tabs on how long you are playing- the quantity you are spending.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home How To Arrange A Casino Night