098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Searching Readily Available House Leasings And Houses In Peoria Arizona

Searching Readily Available House Leasings And Houses In Peoria ArizonaIn the past numerous months I have actually purchased Blue Dog Pastry shop Premium Natural Low Fat Pet Dog Treats at the regional Safeway, Smith's Food and Drug, and Wal-Mart. Sometimes they are hard to discover, today you can purchase them online at the Blue Pet dog Bakery website. Although my pets prefer Peanut Butter and Molasses, the business now has a number of other flavors. You can now buy the following online at their website. The noted prices work for October 2009.

Valley Island Excursions: Our Comfort Cruisers are specially built for the Hana highway. They are the ideal size, ketsattoancau.com holding simply 12 passengers, to give you the smoothest flight and get you to the places you really ought to see. Our guides explain all the absolute best things you ought to see and you'll capture sensational images through the over sized window, elevated above the road. You'll get much better images, at better angles without needing to leave your seat. We'll pick up you anytime you ask, but your security and convenience is our primary top priority.

8) Off-line storage can be used to bring important documents. While backing up your data will assist you recover once you return from your journey, this backup will do you little excellent while still on the roadway. Nevertheless, you can make another backup on a portable drive which can fit right in your pocket for simple portability. This way, if something must happen to your computer system while traveling, you can continue your deal with any readily available computer.

Diapers are really important for your child's security. Every time you visit ketsattoancau you might find yourself overwhelmed by Safe information. If your infant is virtually Safe comfy then you can see them smiling which is something every parentconstantlylooks for.

These dogs have to sustain rigorous training for the sake of ending up being the "eyes" of a human. It's just as incorrect to shackle a pet to be utilized solely for "eyes" as it would be a human. We have absolutely no ideal to require a canine to ensure the roadway is safe, before a blind individual can cross.

Filtering - Never ever do anything rapidly. You ought to be minimally working 6 vehicles ahead to examine the intent of their road placing. Look for eye contact if at all possible. The poorer the condition of the car, or the bigger and more robust the lorry, the higher the risk. Keep an eye out for low cost, fast cars with young drivers. They are vulnerable to unpredictable driving. Keep away from them. Remember you will constantly come off worse. Never ever strongly defend your road space or get in dispute with any other roadway users. Pave the way to them at all times. Never ever weave between lanes. Choose a line and deal with it. The line must constantly have excellent presence. You should presume that any motorist who can not see you or with whom you can not make eye contact will not understand you exist. Continue with caution.

Hypnosis has actually ended up being a commonly accepted kind of treatment for lots of physical and psychological conditions. Ketsattoancau first drew my attention a couple of months ago when I was searching for Safe. It has been extremely effective in the treatment of dependencies. When utilized properly, it is Safeand can be extremely reliable.

There are a few things that you need to know if you plan to visit Trinidad for the Carnival events. This goes specifically for visitors who have no loved ones in Trinidad. More so if you have never ever visited during the Carnival. Here are a few suggestions that the CIA Report or take a trip brochures would not discuss.

Shelter policy is hypocritical. They ask ridiculous questions like "how long will you be leaving the pet dog in the dog crate each day?" But they keep pets in kennels 23+ hours a day!? Did I miss out on something? The dogs in shelters are homeless! I think 8 hours a day in a cage in a caring house is an enhancement. It's been stated that the purpose for their necessary screening process is for the animal's defense. We wouldn't desire to adopt a pet to someone who will abuse him. WE KILL OVER 400,000 PETS AND FELINES ANNUALLY- WE SHOULD GIVE 'EM OUT LIKE HOTCAKES AT A PANCAKE SOCIAL!!!! We 'd rather keep them in cages at an animal shelter??? Besides, if I truly desire a pet, and the shelter turns me down.I'm going right into the local animal shop to get one anyway, so how is the average shelter's screening procedure practical?

The greatest concern with these humidifiers is the water is not heated up. This positions a danger of microorganisms being launched into the air. The existence of mold spores and bacteria in the air aggravates allergies or asthma and can trigger health problem. Luckily there are some things you can do to help lessen this danger.

You can purchase the Deluxe Motor Carriers' Atlas at a lot of truck stops or online at the Rand McNally site. The expense will depend on what time of year you buy it. The later in the year, the cheaper the rate (due to the fact that the brand-new editions come out toward the beginning of a brand-new year). Prices range anywhere from $30-$65. It also is available in a big print edition.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Searching Readily Available House Leasings And Houses In Peoria Arizona