098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Tips For Planning Vow Renewal

Tips For Planning Vow RenewalWhen the at the adolescence stage, NuPetit Cream then an extremely a big chance you suffering from whiteheads and blackheads above your be up against. These bumps can later become acne if not given proper attention. To obtain rid industry experts before they become infected, you be compelled to exfoliate skin color with a deep cleansing agent and facial scrub several times a week. Practice deep cleansing and NuPetit Cream applying a facial scrub twice a week to minimize the appearance of whiteheads and whiteheads.

Aside out of hands, wash your face, too. Unlike the face, however, do not use soap to fix it. Instead, use a gentle facial cleanser, moisturize it right after washing.

Pay awareness to the research about natual skin care products and the latest information that obtained. If you notice a new ingredient on the market in skin care products, start little research and feel the real about that gel. You should pay particular attention to the concentration that used in teach studies locate if the items that claim to have it are actually using a profitable amount. Many times the bags are not using enough in the ingredient of doing anything for the skin in any way Skin Care Tips .

Do not use sunscreen with baby younger than 6 months of grow old. Parent must protect baby younger than 6 months of age from the sunshine, with clothing, stroller hoods, and hats. If no have choice available you may apply few amounts of sunscreen for baby.

In my years researching anti-aging Skin Care, NuPetit Anti Aging Cream I've learned that the best face NuPetit Cream for wrinkles tends to contain three key compounds. The first of these may be unfamiliar to you, NuPetit Cream however it is proven very effective in numerous studies. It's called Phytessence Wakame.

I hear that this ritual is 100% sure to get you will nowhere. Fired up Skin Care Routine expect that I'll must haul up my big girl panties, suck inside the bulging muffin top, NuPetit Cream and grab started by taking action. I'd results! I want great result! Since I can't find that rascal of a rogue wizard, what I should probably do is comply with the yellow brick road all means down towards department warehouse.

If searching for some smaller gifts, then natual skin care products may be a great idea. It's necessary that a baby's skin is well looked after, particularly a newborn, so anything from bubble bath and shampoo to cotton wool and wipes will greatly greatly regarded.

Cleanser - Use a balancing cleanser that will gently cleanse your skin without drying it playing. Skin that is acne prone has staying cleansed usually than not than other types of as well as skin. Keep this as their intended purpose when choosing your cleaning solution. Choose something quit be used multiple times daily.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Tips For Planning Vow Renewal