098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Tips To Get The Best Free Slots Online

Tips To Get The Best Free Slots Online

Nowadays, there are a lot of different places out there that you can go to in order to get the option to enjoy free slots. However, it is just as easy to be taken for a ride and end up with a much more complicated problem. Hence, if you would want to avoid all of this and perhaps even win a decent amount of money without losing a lot, continue reading. Eventually, you will be able to figure out the method to get to free slots online without having to be doubtful about the process as such.

Reading others reviews

If you are confused about what to do and which link to proceed on, you might perhaps be interested in reading what others might have to say about a particular website. In this manner, you will be able to easily determine as to whether or not this is a good website for you to spend your time on. In many ways, it helps form opinions and may be even help you decide as to how good a particular website offering free slots online really is. For those that aren't adept with technology, this is a viable option.

Specialized review sites

Alternately, you can also consider going to a website that specializes in writing reviews for the websites that offer free slots online. This is a good option to go to if you are really confused about what you would want to pick and want to be sure of the information at the same time. Hence, in many cases, hokislot88.com the people that are confused about reviews and unsure about the credibility of the reviewer can utilize this option to gain access to the best slots websites on the internet. You can be rest assured that this is an option worth looking into.

Playing without sharing credit

If you are completely worried about sharing confidential information on the internet, you might perhaps want to go in for the option to play free slots online that would allow you to play without a credit card. There are a good number of websites that have this option, so don't be worried about not finding one. With sufficient digging around, you are guaranteed of finding a really good website. This is something that is sure to keep you excited and bound to help you enjoy a free game of slots without worry.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Tips To Get The Best Free Slots Online