098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

Akiles Slot Punch Without Guide Review

Akiles Slot Punch Without Guide Review

In any office, hole punches are standard supplies, often found in just about every desk. But sometimes a circular hole just won't cut it. For this reason, companies turn to slot punches. The Akiles Slot Punch creates a small slit in your material, whether laminates, badges, ID cards, luggage tags, or anything else you need to slide a strap through. This little device works great in hospitals, concert venues, and security centers. Here is everything you need to know about the Akiles Slot Punch.

This high quality punch is both efficient and economical. Its durable design will last a long time, even through several periods of heavy use. And since it costs less than 50 dollars, it will fit in just about any budget, even in tight economical times.


Now in a new compact design, the Akiles Slot Punch is even more convenient. The lightweight construction allows this slot punch to easily store in or on your desk as well as in a community supply closet for access by many. It only measures 5-3/4 inches by 2-1/2 inches by 1-11/16 inches and weighs very little, so it won't be a problem to carry it from one desk to another.

This handy little device can be used either on a hard surface or held in your hands. For on the go use, hokislot88 such as punching ID cards as a way of letting people into a concert venue, it is especially convenient to be able to use in your lap.

Heavy duty steel construction provides sturdy, high volume use. It also guarantees long life for your slot punch.

The slot created is an oval hole. It is perfect for badge clips, strap clips, lanyards, luggage loops, and other ID accessories.

Up to 16 sheets of paper can be punched at once in the steel parts. It can also handle up to 1.2mm soft PVC and 0.8mm hard PVC for additional versatility. The tiny chads remaining measure about 1/8 inch by ½ inch and fall into a small, removable chip tray. This not only contains the waste but also keeps your office clean by not littering tiny pieces everywhere.

One thing lacking on this device is a centering guide. If your punching needs require accurate centering, this same product comes in a model with an included guide for a slightly higher cost.

Akiles backs up this punch with a 90 day warranty.
The Akiles Slot Punch would be excellent for security stations, label makers, ID card companies and other businesses that regularly punch materials. Hospitals, computer companies, big corporations, and other companies using a high number of ID badges will appreciate the efficiency and durability of this slot punch as they create new ID cards on a daily basis. The steel construction allows it to stand up to heavy duty punching while the petite design offers convenient use and storage. While it would be nice to have a centering guide, it will still work well for applications not requiring absolute precision. The Akiles Slot Punch would be a great addition to your office supply cabinet.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home Akiles Slot Punch Without Guide Review