098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

When The Methods Do Not Fundamentally Meet With The Needs Of The Car Owner

When The Methods Do Not Fundamentally Meet With The Needs Of The Car Owner

If you do not wish to replace the loudspeakers, another alternative would be to obtain a signal processor. The signal that is certainly produced by your car stereo to ensure that it appears over the existing loudspeakers can be cleaned up by the processor. For much more advancement add both loudspeakers which are the signal processor and also new. Some processors possess a mic that is used automatically adjust the stereo and to analyze the sound in your automobile.

Learning about speakers is important for every auto owner. It's particularly crucial for those who value sound quality that is great. Loudspeakers are the center of the car's sound system and thus for one to achieve quality that is great good speakers really are a must. You can find several online websites that carry info on the broad variety of car speakers obtainable in the marketplace. This really is to assist people who intend to get speakers understand and find the very best deal for them.

It goes without saying that stereo equipment and speakers are consistently popular for vehicles. Speakers fluctuate considerably in quality along with cost. This really is a thing that you wish to look into, particularly if you intend to spend a lot of cash or you need special attributes and guarantees. Don't forget to read over warranty info before agreeing to your own purchase.

Though there are loudspeakers intended for competition purposes, the majority of individuals require basic loudspeakers. This is a whole other type of car speakers. Choosing wisely is what makes the difference between fantastic and good speakers loudspeakers. Check complete return and warranty information to make sure that you don’t buy into a thing that you'll be stuck with in the event it is deficient or damaged. If you have any questions concerning where and the best ways to make use of VW speaker replacement, you can call us at our own website. Obtaining the car audio system that is right can make all the difference in the quality sound of your favorite music.

Dressing up your vehicle is now simpler than ever before. There are so many fantastic accessories and VW speaker replacement automotive styles that each auto owner will find something they enjoy. Car accessories fluctuate widely in cost so there is definitely something for each budget sort. For car fans and owners, technology always has something new from electronics to mobile associated accessories. These hot accessories also make amazing gifts simply because they have a tendency to be something that works for most people regardless of sex or age. Shop around for auto accessories since the choices and prices are endless. Make use of feasible sources like eBay and Google to locate reputable businesses.

Car accessories make the car enjoyable and exciting to be in; where there are trendy sound accessories accessible the marketplace today, car accessories cope especially with the music system. A few of the very frequent sound accessories are the iPod Nano which is joggers, a popular fore voyagers and music enthusiasts and any person with a liking for music. The iPod Nano has got the capacity to store photos, games, pictures, TV shows ,music ,audio books and podcasts and it generally comes in five different colors including blue, silver, green, red and black .The iPod Nano is found in two different variants the eight GB or four GB.

It goes without saying that stereo equipment and speakers are constantly hot for vehicles. Updating your loudspeakers can drastically enhance and improve the sound of your music. Loudspeakers vary greatly in quality and price. That is a thing that you want to look into, especially if you plan to spend a lot of cash or you also need special features and guarantees. Be sure to read over guarantee info before consenting to your purchase.

Updating the speakers can make even a factory installed stereo system sound. Car stereo systems possess an excellent sound nowadays. However, you might be in a position to improve that sound on actually easily by upgrading your speakers. Often specific makes of car speakers will frequently lose sound quality that is adequate when played at higher quantities. In addition, it is astounding because surely this when powered by means of a receiver that's classic to utilise a consumer survey and would signify the usage of a loudspeaker in addition.

To find the best sound reproduction, however, you should decide component speakers. Component speakers will likely need some holes to cut and install some new displays together with your loudspeakers that are new. Part sets are an especially amazing alternative for people that enjoy listening to rock or rap music. While the tweeter generates the higher pitched voices, the beat may be reproduced by the woofer.

Loudspeakers – There are a variety of different speaker types which are designed to work together to produce sounds that are clean clear and filled with power. Woofers, which generate the low frequency sounds; subwoofers, which deal with all the lowest frequencies will be included by a great system and add to bass; tweeters, which are supposed to create high frequencies. It does not make sense to go with no power booster if you're taking the time to replace a stock audio system. To accomplish that, you may need an amplifier. Help and these increase power give a cleaner sound. An amplifier, nevertheless, is not necessary to generate a basic replacement system.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home When The Methods Do Not Fundamentally Meet With The Needs Of The Car Owner