098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

The Very Best Tips To Get The Furniture You Really Want

The Very Best Tips To Get The Furniture You Really Want

It is crucial that you probably know how to search for the correct special discounts and deals while searching for the furnishings you want. This post is going to help you with the. Bear in mind what you're going to go through, and ensure you pay focus to enable you to know where to start.


In case you are seeking to purchase furnishings produced in possibly fully or at least somewhat ecologically liable manners, consider three achievable qualifications. Medical Certification Systems uses an SCS label. Also try to find SmartWood qualification from the Rainforest Alliance. The Environmentally friendly Seal company also confirms furniture, basically stating Natural Close off around the brand.


You should try trying to find furniture items that are for sale by way of a respected retailer. This is because well known shops often supply extended warranties on the home furniture. If some thing goes wrong in just a particular time period, they are going to swap the parts. More compact merchants will not be normally in a position to afford these guarantees.


In terms of wooden household furniture, be sure to very carefully read through your manufacturer's proper care instructions meticulously. The finishes, waxes, as well as other treatments differ by brand, form of furniture, sort of wood, and so forth. Studying these guidelines will assist you to maintain your household furniture in breathtaking shape for many years and assist you to stay away from harm from inappropriate washing.


If you are intending on buying some huge furniture things, be sure to select items which match your household and life-style. A wonderful white suede sofa could be a fantastic decision a bachelor or couple without the need of children. This will not be the ideal choice for people who have young children or animals. 1 drip could ruin the fabric or possibly a family pet bouncing into it could tear the cushions.


Decide what substance you need before you begin searching. If you only want oak tables, as an example, that can prevent you from wasting time looking at other materials that you simply won't need. Should you prefer a candlestick chandelier, understand that before you start hunting so you get what you want. When you walk into a shop without a goal, you'll feel considerably more unclear.


Take a look at the finish on the household furniture you are thinking about. In case the furnishings are timber having a blemish, check out that it is employed uniformly and you will see the wooden grain. For opaque or coloured finishes, seek out a much layer. There must be no bubbles or some other spots around the finish off.


Use the Internet to get the best value on your furnishings. By studying and locating the best offer, you can save as much as 40 percentage. When you locate the best deal, print the advertisement and accept it to your nearby home furniture shop to ascertain if they may price go with the advertising. This could help you save handling and shipping fees.


Think about getting a person along with you for the shop while you are shopping for furniture. This may be a member of the family, a dependable close friend or even a style forwards neighbors. He or she is your secondly group of eye, and they may possibly recognize tiny particulars that you have neglected. They will also help you to definitely discuss cost if you find that excellent item.


Just before going out towards the retail store, consider the thing you need. Write down those items you must purchase and which area they will likely be in. Also make be aware if you think any hues or styles would be great. This list will help save you lots of time and cash after you really get to the store.


When choosing a bit of furnishings, inquire about the store's return guarantee. Numerous retailers offer an in home demo of furnishings goods however, mattresses are usually not included underneath the in home based trial. There could also be surcharge in case the object is sent back. By discovering upfront, it will save you yourself this sort of costs.


Before choosing a bit of home furniture, try removing the storage. Touch the within the drawers to find out if it can feel hard. Inferior furniture typically believes quite difficult. The higher furniture pieces have dirt panels between drawers. Do not hesitate to ask for a lower cost should you not see airborne dirt and dust solar panels or locates that the hardwood inside of the storage is rough.


Now that you have read through this report, you certainly feel happier about the furniture buys that rest prior to you. It's time for you to use the tips you have been given to enable you to discover the home furniture you need. You will be happy that you just performed, because you will have decorated at a discount.In the event you loved this information and you would like to receive more information about plushbeds botanical bliss reviews (look at these guys) generously visit the website.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home The Very Best Tips To Get The Furniture You Really Want