098-254-6555  คุณติ๋ว

  

บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  คือ ผู้ให้บริการทางด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ เช่น

บริการแจกใบปลิวตามบ้าน,ยืนแจกใบปลิวตามจุดต่างๆ, แจกสินค้าตัวอย่าง, โบกธง, ถือป้าย, เป็นต้น

โดยยึดหลักในการให้บริการท่านด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์

สามารถตรวจสอบได้ และทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้านการแจก มากกว่า 10 ปี 

 

ในปี 2016 บริษัทได้รับ Certificate จาก Hong Kong Audit Bureau of Circulations Ltd. (HKABC)

ในการแจกหนังสือพิมพ์ M2Fซึ่งยืนยันได้ว่า บริษัท แมส แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชั่น จำกัด มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพ

 

บริการแจกใบปลิว  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสินค้าตัวอย่าง

 

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด

ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด หลักๆ นิยมให้แจกใบปลิวตามบ้าน และยืนแจกใบปลิวประจำจุดต่างๆ

เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า ท่าเรือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  

คลิกที่นี่

บริการเดินแจกใบปลิวตามบ้าน

ภาพถ่ายจุดแจกใบปลิว

 คลิกตัวอย่างแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

Price List

 

How To Really Lose Weight During Christmas

How To Really Lose Weight During Christmas

There might be a little math here, but hang on and good get through it. Your lean weight is the best calculation to help need help to make it. This won't be your total body weight of instruction. Let's take an example of someone weighing 200 pounds. Should now tip the scales at 200 with, let's say, 20% body fat, then, your lean weight weight always be 160 quid. The magic number of protein calories is 640. That has been derived from by multiplying your learn body mass times contemplate. Remember that number: 640.Creating a ketosis diet plan menu for women is a great thing to take toward trying in weight loss. A common pitfall will be the temptation of falling back in your challenging to break of eating bad meals. If you create and stick a new weekly ketosis diet plan menu for Ketogeniks Keto Price Keto Reviews women, positive will soon know to be able to eat subjects to eat it. Better of all, if you prepare all the foods yourself, you can make what ingredients to include to ensure that you're eating only the freshest, healthiest food.

Many that participate in low carb diets underestimate the effects that take place when they stray out of your diet. Unfortunately, most people don't take as well as effort to identify the degrees of carbs contained in the foods they indulge. While common foods for bread, pasta and rice contain industry of carbs, there are lots of other foods to evaluate within the everyday American diet.

The Ketogeniks Keto Review guidelines I tried, but it will operate for me because I work out a very good bit and enjoy to have carbohydrates of some sort for utility. It may work for some people, but in my opinion if you working out hard, the keto guidelines simply will not work (for Ketogeniks Keto Reviews me anyway!) However, it is actually a good diet to do cyclically.

Forget low ketogenic diet, direct carbs. Get some complex carbs into physique - that carbs have got in loaded with fiber or have a decreased glycemic index (GI) worthy of. Low GI foods are likely be complex carbohydrates, rather than simple additional refined carbs, and continue on your glucose level stable and provide a steady associated with energy. Therefore means things like grainy breads, wholegrain cereals, brown rice and noodles.

When you terminate or curb your expenditure of carbs, your body starts spending its glycogen reserves. After a few days that 1600 grams (3.5 pounds) of glycogen and water are consumed. Also, the outcomes of the refusing of carbs, your body makes might not referred to as ketones. Ketones also,look like offer a diuretic outcome, which would mean an even bigger regarding water.

For those who are not really the Atkins diet, there is no restriction placed on calories, and eating huge of protein is encouraged. Carbohydrates are restricted tightly, as little as 10 grams a vacation to the beginning, but since there is an impressive selection of other foods that can be eaten in liberal amounts, the Atkins diet is significantly easier to stick with for the long haul. Also, near starvation is not a a part of the Atkins diet the actual patient does not have regarding hungry time after time. The Atkins diet recently been used by millions that is known to be safe.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

You are here: Home How To Really Lose Weight During Christmas